Main Menu >Sashiko
 
Farmer’s Wife Sashiko Kit
Farmer’s Wife Sashiko Kit Price: $20.00 each
This kit is a great introduction to Sashiko!

Kit Includes:
Pre-printed white cotton cloth
Tulip Sashiko Needle
Sashiko Thread
Instructions


You will also need scissors.

Finished Size: 34cm x 34cm (13.4" x 13.4")

Item: Sashiko World Kit America Series - Farmer's Wife - KSW-006e